Menu

Privacyverklaring

Cookies en persoonsgegevens

1. In het algemeen

In deze privacyverklaring verwijzen "Horde", "wij", "ons" en "onze" naar Horde AS (org.nr. 921 695 322, Lars Hilles Gate 20 A, 5008 Bergen, Noorwegen). Bij het gebruik van de Horde app ("de app") of bij een bezoek aan onze website, www.horde.app, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit beleid.

Horde AS is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze diensten. Als u vragen heeft over uw privacy, neem dan contact met ons op via dpo@horde.app. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen behandelen. Uitzonderingen kunnen voorkomen als het verzoek ongewoon ingewikkeld is, wij zullen u in dat geval op de hoogte stellen.

 

2. Wat voor soort persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken persoonlijke informatie die u ons verstrekt, informatie gegenereerd door uw gebruik van onze diensten en informatie verzameld van derden:

 • Gebruikersprofiel (telefoonnummer, e-mailadres, naam)
 • Apparaatinformatie (zoals apparaat-ID, type, versie, gecodeerd IP)
 • Technische informatie (zoals logboeken, toestemmingen)
 • Gebruikersgedrag (uw activiteit)
 • Financiële informatie (zoals rekeninginformatie, transacties, app-betalingen)
 • Vriendinnenlening (de overeenkomst, partijen, wijzigingen)
 • Ondersteunende informatie en andere communicatie met u
 
 

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De EU-privacyverordening (GDPR) vereist een rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Krachtens artikel 6, lid 1, van de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming - GDPR art. 6 (1) a
 • Om onze overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren - GDPR art. 6 (1) b
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting - GDPR art. 6 (1) c
 • Ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang - GDPR art. 6 (1) f
 
 
 

4. Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken gegevens voor de hier genoemde doeleinden:

 • Onze klantrelatie met u beheren
 • Het leveren van onze diensten aan u in overeenstemming met onze overeenkomst
 • Klantenonderzoek en andere wettelijke vereisten
 • Om de informatieveiligheid van onze diensten te waarborgen
 • Ondersteuning
 • Problemen oplossen en bugs repareren
 • Productverbetering en ontwikkeling van onze diensten
 • Statistieken en analyse
 • Marketing
 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving, zie het volgende deel.

 

4.1. Gebruikersprofiel

Informatie over u als gebruiker wordt verwerkt om onze klantrelatie met u te beheren en onze diensten te leveren in overeenstemming met de overeenkomst. Wij kunnen contact met u opnemen met noodzakelijke of nuttige informatie over onze diensten en, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, marketingmateriaal.

Wanneer u onze diensten gebruikt, verwerken wij verder informatie over uw activiteiten voor statistieken en analyse, het verbeteren en ontwikkelen van onze diensten en het opsporen van eventuele illegale of ongewenste activiteiten.

 

4.2. Apparaat en technische informatie

Informatie over uw apparaat en andere technische gegevens worden verwerkt voor traceerbaarheid en probleemoplossing. De informatie wordt verder verwerkt om de netwerk- en informatiebeveiliging van onze diensten te garanderen, een unieke ID aan uw gebruiker te koppelen en onze diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

 

4.3. Financiële informatie

Je kunt je bankrekeningen koppelen en betalingen direct in de Horde app starten. Toegang tot je rekeninginformatie vereist je uitdrukkelijke toestemming, die je op elk moment kunt intrekken. Als je geen toestemming wilt geven, kun je de rekening- en betaalfuncties in de app niet gebruiken.

Op basis van de door u toegevoegde accounts verwerkt Horde uw accountgegevens (zoals toestemmingstoken, saldo, transactiegeschiedenis, naam rekeninghouder, app betalingen) in verband met de diensten "Mijn geld", "Vriendenlening" en "Actiekaarten".

Wij verwerken de informatie verder voor statistieken en analyses voor productverbetering en ontwikkeling van onze diensten, om onze diensten relevanter voor u te maken en om te voldoen aan eventuele wettelijke verantwoordelijkheden.

 

4.4. Vriendinnenlening

Wij verwerken informatie over uw vriendenlening om de dienst in overeenstemming met de overeenkomst te leveren en te voldoen aan eventuele wettelijke verantwoordelijkheden. Verder verwerken wij de informatie voor statistieken en analyses, bijvoorbeeld over volume, trends etc., om risicoanalyses te kunnen uitvoeren en voor productverbetering en -ontwikkeling.

Merk op dat uw contactgegevens, rekeningnummer en eventuele opmerkingen in verband met een vriendenlening kunnen verschijnen in de app en/of transactiegeschiedenis van de andere partij.

 

4.5. Ondersteuning en andere communicatie met u

Afhankelijk van uw aanvraag verwerken wij informatie over uw gebruikersprofiel, apparaat en technische informatie en, indien nodig om uw zaak op te lossen, bepaalde financiële informatie. Houd er rekening mee dat wij ook andere persoonsgegevens verwerken die u verstrekt in de communicatie met ons ondersteuningsteam.

 

4.6. Marketing

Als u toestemming heeft gegeven, kan Horde contact met u opnemen met marketingmateriaal. Als u niet wilt dat wij rechtstreeks contact met u opnemen met marketingmateriaal, kunt u zich te allen tijde afmelden via de instellingen van de app of door u af te melden in een ontvangen e-mail.

U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van belangrijke informatie van ons, zoals informatie over beveiliging of bijgewerkte voorwaarden.

 

5. Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website. Lees meer over het soort cookies dat wij gebruiken en beheer uw toestemming op onze website .

Wij gebruiken tracking identifiers in de app om gebruiksinformatie te krijgen, onze diensten te optimaliseren en het effect van marketingmateriaal te meten. De tracking identifiers worden gegenereerd met behulp van zogenaamde SDK's. Het is niet mogelijk deze uit te schakelen tijdens het gebruik van de app.

 

6. Toestemmingen voor het apparaat

Om een deel van onze functionaliteit te kunnen bieden, hebben we de volgende apparaatmachtigingen nodig:

 • Pushmeldingen

Door pushmeldingen toe te staan, kunnen wij meldingen naar uw mobiele apparaat sturen. U kiest in de instellingen van de telefoon of u pushberichten wilt ontvangen. De pushberichten zullen bestaan uit automatische berichten op basis van uw app-gebruik, informatie over nieuwe functies en producten, en dergelijke.

 • Contacten

Door ons toegang te geven tot uw contactenlijst wordt het gemakkelijker om een vriendenlening in de app te registreren. Wij slaan uw contactenlijst niet op.

 

7. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens totdat u uw gebruiker verwijdert, of zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij kunnen uw gegevens echter langer bewaren als dit wettelijk verplicht is.

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met anderen, tenzij dit voortvloeit uit de overeenkomst, u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

.

8. Lijst van gegevensverwerkers

 • Microsoft Ierland Ltd. - cloud-infrastructuur
 • Klarna - dienstverlener voor het initiëren van rekeningen en betalingen
 • Aiia - account aggregator
 • Elasticsearch - logs
 • Freshdesk - ondersteuning
 • Mailchimp - e-maildienst
 • Twilio Inc. - SMS dienst
 • Sentry - toepassingsfoutenlogs
 • Google Inc. - analyse- en meldingsdienst

Het gebruik van bepaalde gegevensverwerkers betekent dat Horde persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EU, maar alleen als de verwerking plaatsvindt in een door de EU goedgekeurd land of op basis van de modelcontractbepalingen van de EU.

 

9. Privacyrechten

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek sturen naar dpo@horde.app. Ons supportteam zal uw verzoek zo snel mogelijk behandelen, uiterlijk binnen een maand. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om identificatie of andere informatie om uw identiteit te bevestigen. Wij doen dit om de identiteit van onze gebruikers te beschermen en ervoor te zorgen dat pogingen tot imitatie dienovereenkomstig worden behandeld.

 • Het recht op informatie
 • Het recht van toegang
 • Het recht op correctie
 • Het recht op wissen
 • Het recht om de verwerking te beperken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht van bezwaar
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bij Horde AS is Johan Haugland. Als u vragen heeft over uw privacyrechten, neem dan contact op met onze DPO via dpo@horde.app.

Als u een klacht wilt indienen over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u dat doen bij de Noorse Autoriteit voor gegevensbescherming(www.datatilsynet.no) of de nationale bevoegde autoriteit in uw land. Wij hopen echter dat u eerst contact met ons opneemt, zodat wij u kunnen helpen met eventuele vragen of ontevredenheid.

 

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Horde kan deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de app, e-mail of pushmeldingen. Een bijgewerkte versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar in de app en op onze website.

 

11. Onze contactgegevens

Horde AS, org.nr. 921 695 322

Lars Hilles Gate 20A

5008 Bergen

Noorwegen

support@horde.app

dpo@horde.app

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen, Noorwegen

support@horde.app

Horde heeft een vergunning als betalingsinstelling van Finanstilsynet en is lid van Finans Norge.

© 2022 Horde AS. Alle rechten voorbehouden

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen, Noorwegen

© 2022 Horde AS. Alle rechten voorbehouden.