Meny

Personvernerklæring

Cookies og personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Horde AS (org.nr. 921 695 322) og beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med dette og hvordan vi ivaretar ditt personvern når du benytter våre tjenester i Horde-appen (“appen”) og på nettsiden.

Horde AS («Horde», «vi») er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål som angår personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til dpo@horde.app. Vi vil svare deg så fort som mulig, og som hovedregel senest innen 30 dager.

Hvilke personopplysninger vi behandler.

Horde behandler opplysninger om deg som du selv oppgir, som genereres når du bruker våre tjenester og som ved behov hentes fra tredjeparter og offentlige registre, avhengig av hvilke tjenester du benytter:

 • Kontaktinformasjon (som fullt navn, adresse, e-post, telefonnummer)
 • Identifikasjonsinformasjon (som fødselsnummer, kjønn)
 • Teknisk informasjon om din mobiltelefon (som type, modell, operativsystem)
 • Quiz (som deltakelse, svar)
 • Bruksmønster i appen
 • Gjeldsinformasjon
 • Kontoinformasjon (som kontonummer, transaksjonsdetaljer)
 • Låneopplysninger (som søknadsinformasjon, lånebeløp, status lånesøknad)
 • Kundetiltak (som statsborgerskap, om personen er politisk eksponert)
 • Teknisk data (som IP, samtykker, logger)
 

Horde innhenter personopplysninger fra:

 • Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Banker
 • Infotorg (Folkeregistreret)
 • Brønnøysundregisteret
 • BankID
 • 1881
 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven krever et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

Etter GDPR artikkel 6 nr. 1 behandler vi dine personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:

 • For å oppfylle en avtale med deg – GDPR art. 6(1) b.

Vi behandler personopplysninger om deg når det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg, typisk for å kunne levere våre tjenester.

 • Rettslig forpliktelse – GDPR art. 6(1) c.

Horde har konsesjon som betalingsforetak og er bundet av rettslige forpliktelser som nødvendiggjør at vi behandler personopplysninger. Dette innebærer for eksempel transaksjonsovervåking og lagring av transaksjonsdata i henhold til hvitvaskingsregelverket.

 • Berettiget interesse – GDPR art. 6(1) f.

Vi behandler personopplysninger om deg når det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse og den etter en avveining veier tyngre enn hensynet til brukerens personvern.

 • Samtykke – GDPR art. 6(1) a.

I noen tilfeller vil vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysninger for konkrete formål. Du vil da informeres om hva samtykket innebærer. Det er frivillig å samtykke og det kan trekkes tilbake når som helst.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger.

Horde behandler personopplysninger for formålene angitt her:

 • Administrasjon av kundeforholdet og support
 • Levere våre tjenester i henhold til avtalen
 • Kundetiltak, øvrige rettslige forpliktelser og ved eventuelle rettskrav
 • Ivareta tilstrekkelig sikkerhet i tjenestene
 • Feilsøking og retting
 • Aggregert statistikk, analyse og benchmarking
 • Forbedring og utvikling av nye tjenester
 • Markedsføring og profilering
 

Under finner du en mer detaljert formålsbeskrivelse:

 • Kontaktinformasjon: benyttes for å opprette din bruker, administrering av kundeforholdet og support dersom du tar kontakt med oss (GDPR art 6 b). Etter registrering benyttes e-postadressen din for å sende nyttig informasjon om hvordan du kan bruke våre tjenester (GDPR art. 6 f). Dersom du har samtykket, benyttes din kontaktinformasjon for nyhetsbrev og markedsføringshenvendelser (GDPR art. 6 a). Merk at vårt supportteam også behandler personopplysninger som du selv oppgir når du kontakter kundeservice (GDPR art. 6 b).
 
 • Identifikasjonsinformasjon:  benyttes for å bekrefte din identitet på en sikker måte, for eksempel med BankID (GDPR art. 6 b og c).
 
 • Teknisk informasjon: om din mobiltelefon benyttes for kundesupport dersom du tar kontakt med oss og feilsøking (GDPR art. 6 b). Informasjonen benyttes også for sikkerhetsformål, statistikk for forbedring av våre tjenester og ved registrering for å opprette en unik ID tilknyttet din bruker (GDPR art. 6 f).
 
 • Bruksmønster: i appen logges for å sikre sporbarhet, kundesupport dersom du tar kontakt med oss og feilsøking (GDPR art. 6 b). Din aktivitet benyttes også for statistikk og analyse, forbedring og utvikling av tjenester (GDPR art. 6 f), for å tilby mest mulig relevante tjenester, herunder profilering, og markedsføringsformålavhengig av dine innstillinger (GDPR art. 6 a og f). Dette gjelder også for opplysninger du gir oss ved bruk av appen, for eksempel om din økonomiske husholdning eller postnummer. 
 
 • Quiz: Informasjon om deltakelse og svar behandles for å levere Ukens Pengequiz (GDPR art. 6 b), samt for statistikk og analyse, forbedring og utvikling av nye tjenester (GDPR art. 6 f).
 
 • Gjeldsinformasjon: ved å samtykke til Norsk Gjeldsinformasjon AS kan dine opplysninger utleveres for digital visning i appen (GDPR art. 6 a). Samtykket har en varighet på 12 måneder og kan trekkes tilbake både i appen og på www.norskgjeld.no. Vi henter oppdatert informasjon daglig, som benyttes for å vise deg gjeldsdata i appen, tilby funksjoner relatert til gjeldstjenesten, samt i forbindelse med lånesøknad til våre samarbeidsbanker (GDPR art. 6 b). Gjeldsinformasjonen benyttes også for overordnet statistikk og analyse, for å tilby deg mest mulig relevante tjenester og for utvikling av nye forbrukerverktøy og kredittmodeller (GDPR art. 6 f).Dersom du søker lån eller refinansiering på web, vil et samtykke til Norsk Gjeldsinformasjon gjelde for en engangs-deling av din gjeldsinformasjon som benyttes i forbindelse med din lånesøknad (GDPR art. 6 a og b).
 
 • Kontoinformasjon: ved å legge til en eller flere betalingskontoer i appen gir du Horde tilgang til din kontoinformasjon og transaksjoner (GDPR art. 6 a). Dette er en forutsetning for å kunne levere våre konto- og betalingstjenester med tilhørende funksjoner (GDPR art. 6 b). Vi be handler kontoinformasjon for formålene angitt her:
  • Kontooversikt: se saldo og transaksjonshistorikk under «Mine penger»
  • Betaling: overføre mellom egne kontoer, nedbetale gjeld eller betjene vennelån
  • Personaliserte tips og råd basert på ditt forbruk
  • Statistikk og analyse for forbedring, utvikling av nye tjenester og benchmarking: statistiske data kan ikke spores tilbake til deg, men gjør det for eksempel mulig å anonymt sammenligne forbruket ditt med en bestemt gruppe.
  • Etterleve rettslige forpliktelser, herunder hvitvaskingsregelverket Dersom du ikke lenger ønsker å gi Horde tilgang til din kontoinformasjon, kan du enkelt fjerne dine kontoer ved å velge «Rediger kontoer» og «Fjern bank» under «Mine penger» i appen. Du kan fortsatt bruke appens øvrige tjenester.
 
 • Deals: du vil alltid finne gode deals i appen som Horde har fremforhandlet. Anbefalte deals for deg baseres på overordnet profilering (GDPR art. 6. f) eller tilpasset ditt forbruk, dersom du har samtykket (GDRP art. 6 a). Dersom du ikke ønsker anbefalte deals basert på forbruksanalyse, kan du velge dette på profilsiden.
 
 • Vennelån: når et vennelån opprettes, lagrer vi opplysninger om lånepartene og vennelånet for sporbarhet og for å etterleve rettslige forpliktelser (GDPR art. 6 b og c). Merk at navn, kontonummer, telefonnummer og eventuelle kommentarer kan være synlig i den andre partens Horde-app og transaksjonshistorikk.
 
 • Horde Rewards: Informasjon om poeng- og bestillingshistorikk behandles for å kunne levere tjenesten (GDPR art. 6 b). Kontaktinformasjon behandles for administrasjon av din bestilling (GDPR art. 6 b). Det er nødvendig å dele kontakt- og adresseopplysninger med transportør for å kunne levere forsendelser som avtalt (GDPR art. 6 b). For å forhindre misbruk av tjenesten, lagres ditt og den du verver sitt telefonnummer så lenge verv-en-venn funksjonen er aktiv, selv om du sletter din bruker (GDPR art. 6 f).
 
 • Låneinformasjon: dersom du søker lån eller refinansiering gjennom Horde deler vi nødvendig informasjon med våre samarbeidsbanker slik at bankene kan vurdere den. Lånesøknaden sendes til samarbeidsbanker med grunnkrav som passer din søknad (GDPR art. 6 b). Informasjon oppgitt i lånesøknaden benyttes også for overordnet statistikk og analyse om hvordan tjenesten blir brukt og forbedring og utvikling av nye tjenester (GDPR art. 6 f). Horde kan sende deg påminnelser om ufullstendige påbegynte lånesøknader og lignende (GDPR art. 6 f). Horde og/eller banken kan kontakte deg via app, telefon, e-post eller SMS i forbindelse med din lånesøknad (GDPR art. 6 b og f).
 

Vi er avhengige av at banken deler informasjon om lån innvilget gjennom Horde for at du skal kunne se status og enklere betjene lånet i appen (GDPR art. 6 b) og for å beregne oppgjør overfor banken (GDPR art. 6 f). Opplysningene behandles for dette formålet frem til lånet er nedbetalt eller flyttet – selv om du ikke lenger bruker Horde-appen og/eller har slettet din bruker. Bankene foretar kredittvurdering av potensielle lånekunder og er behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.

 • Offentlige registre: Horde innhenter personopplysninger fra offentlige registre, for eksempel Folkeregisteret, når det er nødvendig for å levere tjenesten eller fordi lovverket krever det (GDPR art. 6 b og c).
 
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger: Horde behandler personopplysninger for å etterleve lovpålagte forpliktelser, blant annet hvitvaskingsregelverket (GDPR art. 6 c).
 

Markedsføring og profilering.

Avhengig av dine valg, kan vi sende markedsføringshenvendelser på nett, via e-post, pushvarsel eller SMS med aktuelle nyheter, tips eller tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere. Dette inkluderer både generell og målrettet markedsføring, herunder profilering.

Profilering er en sammenstilling av innhentet informasjon, for eksempel basert på hvordan du bruker appen eller din økonomi. I de tilfeller vi benytter profilering er behandlingen basert på ditt samtykke eller for å ivareta vår berettigede interesse (GDPR art. 6 a og f).

Vi markedsfører produkter og tjenester gjennom publisister som kan lenke til Horde som annonsør (affiliate). For å spore nedlastning fra landingsside lagres IP-adresse, operativsystem og unik kode (GDPR art. 6 f).

Du kan administrere dine valg for markedsføring i appens innstillinger.

 

Informasjonskapsler og lignende teknologier.

For å få informasjon om bruken av vår nettside benytter vi informasjonskapsler (cookies). Les mer om hvilke cookies vi benytter og administrer dine valg på nettsiden: https://horde.app/cookies.

Vi benytter sporingsidentifikatorer i Horde-appen for å få informasjon om bruken, optimalisere tjenestene og måle effekten av markedsføringskampanjer. Disse kan ikke deaktiveres når du bruker appen, løsningen vil da være å slette brukeren din.

Sporingsidentifikatorene genereres via bruk av programvarepakker fra tredjeparter. Les mer om våre databehandlere under seksjonen for dette. Se også seksjon for sikkerhet om hvilke krav vi stiller til våre databehandlere.

 

Tilbud fra tredjeparter gjennom Horde

Vi formidler tilbud på vegne av våre samarbeidspartnere (heretter “tredjepart”) i våre kanaler som registrerte brukere av Horde får tilgang til.

Hvis du klikker på et tilbud for mer informasjon, blir du i noen tilfeller sendt til en ekstern landingsside hos tredjeparten. Vi bekrefter at klikket kommer fra Horde, men deler ikke personlig informasjon. Dette for å verifisere at vedkommende er kvalifisert for tilbudet, og for å beregne oppgjør med samarbeidspartneren.

Noen ganger kan du inngå avtale med tredjeparten direkte i Horde-appen. Du må da oppgi nødvendig informasjon, som vi sammen med folkeregistrert navn, deler med tredjeparten slik at avtalen kan inngås.

I de tilfellene du aktivt ber om å motta et tilbud fra en tredjepart, deler vi din kontaktinformasjon med tredjeparten som da kan kontakte deg via e-post, SMS eller telefon. Dette er nødvendig for at tredjeparten skal kunne gi deg tilbudet som du har forespurt.

Merk at dersom du velger å benytte deg av et konkret tilbud via Horde, inngår du alltid et selvstendig kundeforhold med tredjeparten og deres vilkår og retningslinjer for personvern vil gjelde.

 

Tilganger

For at tjenesten skal fungere optimalt trenger vi tilgang til visse funksjoner på din mobiltelefon:

 • Pushvarsler

Ved å tillate pushvarsler kan vi sende deg relevante notifikasjoner til din mobiltelefon. Du velger selv om du ønsker å motta pushvarsler på telefonens innstillinger. Pushvarslene vil bestå av automatiserte meldinger basert på din bruk av appen, informasjon om nye funksjoner og tjenester eller lignende.

 • Kontakter

Ved å gi oss tilgang til din kontaktliste kan du enklere finne dine betalingsmottakere i appen, for eksempel ved registrering av Vennelån. Vi lagrer ikke dine kontakter.

 

Kontakt på e-post.

Dersom du ikke ønsker å motta henvendelser fra Horde kan du enkelt administrere dette i appens innstillinger eller via lenke i mottatt e-post. Dette gjelder likevel ikke henvendelser med viktig og nødvendig brukerinformasjon, for eksempel om oppdatering av våre vilkår og personvern.

Vi bruker en tjenesteleverandør for utsendelse av e-poster og sporing av mottakerens åpning og klikk.

 

Deling.

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det følger av avtalen, du uttrykkelig har samtykket til det eller dersom vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel dersom du ber om å motta et tilbud fra en tredjepart eller ved rapportering til relevante tilsynsmyndigheter.

 

Lagring.

Forutsatt at lagring av dine personopplysninger ikke er lovpålagt, slettes din data når du sletter din bruker i appen eller når det ikke lenger er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for. I noen tilfeller anonymiseres data, slik at den ikke lenger kan knyttes til deg.

 

Databehandlere

Vi benytter underleverandører som behandler data på våre vegner:

 • Microsoft Ireland Ltd.
 • Google Inc.
 • Elasticsearch
 • Aiia
 • Freshworks Inc.
 • Twilio Inc.
 • Mailchimp
 • Sentry
 • Onetrust
 • Logistra
 

Avhengig av hvilke tjenester du benytter vil oversikten kunne variere.

Bruk av underleverandører medfører at Horde overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS, men kun dersom behandlingen skjer i et land som er godkjent av EU eller på grunnlag av EUs standard kontraktsbestemmelser.

 

Sikkerhet.

Din data lagres sikkert og kryptert i våre databaser. Kommunikasjon mellom våre endepunkt foregår så langt det lar seg gjøre kryptert på isolerte nettverkslag. Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet, herunder streng tilgangskontroll.

Våre underdatabehandlere vurderes grundig, og skal kunne dokumentere tilfredsstillende rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, krav til teknologi, eller annen relevant dokumentasjon.

 

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og/eller gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.

 • Innsyn og retting

Du kan be om kopi av personopplysningene dine som vi behandler og be oss rette eller legge til personopplysninger dersom du mener noe er uriktig.

 • Sletting, begrensing

I enkelte tilfeller kan du også be oss slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger.

 • Protestere

I enkelte tilfeller kan du rette innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, forutsatt at behandlingen skjer uten ditt samtykke.

 • Dataportabilitet

Når vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller på grunnlag av avtale, kan du be oss overføre opplysningene om deg til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv i et maskinlesbart og vanlig filformat.

 • Klage

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med regelverket eller vår personvernerklæring, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper selvsagt at du først vil ta kontakt med oss for å finne en løsning.

Vi behandler din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen 30 dager. Ved særskilte unntak kan kompliserte henvendelser føre til lenger behandlingstid, du vil i så tilfelle få beskjed om dette.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Endring av vår personvernerklæring og/eller brukervilkår

Horde er et selskap i rask utvikling. Løpende lansering av nye tjenester og funksjoner kan føre til endringer i vår personvernpolicy.

Dersom vi gjør større endringer som påvirker vår behandling av dine personopplysninger vil du få beskjed om dette, og om nødvendig vil vi be om ditt samtykke. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på www.horde.app

 

Kontakt oss

Personvernombudet i Horde AS er Johan Haugland

Dersom du har spørsmål om personvern, kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til dpo@horde.app. For andre henvendelser eller tilbakemeldinger, kontakt oss på support@horde.no eller ved å ringe +47 55902900.

Horde AS

Lars Hilles Gate 20A, 5008 Bergen

Org.nr: 921 695 322

Sist oppdatert: 04.01.2023

Privacy policy

This version of the privacy policy applies to users from Norway.
If you are looking for the international versions’ privacy policy, click here.

In this privacy statement, “Horde”, “we”, “us” and “our” refer to Horde AS (org.nr. 921 695 322, Lars Hilles Gate 20 A, 5008 Bergen, Norway). When using the Horde app (“the app”) or when visiting our website, www.horde.app, your personal data is processed in accordance with this policy.

Horde AS is the data controller of personal data in connection with your use of our services. If you have questions about your privacy, please contact us at dpo@horde.app. We will handle your request as soon as possible and no later than within thirty days. Exceptions may occur if the request is unusually complicated, we will notify you if so.

What kind of personal data do we collect?

We process personal information you provide us with, information generated from your use of our services, and information collected from third parties:

 • Contact information (such as name, address, email, phone number)
 • Device contact list (ephemeral, upon request)
 • Identification information (such as date of birth, gender)
 • Technical information about your device (such as type, model, operating system)
 • Quiz (such as user participation, answers)
 • Usage patterns in the app
 • Debt information
 • Account information (such as account number, transaction details)
 • Loan information (such as application information, loan amount, loan application status)
 • Customer measures (such as citizenship, whether the person is politically exposed)
 • Technical data (such as IP, consent, logs)
 

Horde obtains personal data from:

 • Norsk Gjeldsinformasjon AS (norskgjeld.no)
 • Banks
 • Infotorg (Folkeregistreret)
 • The Brønnøysund register centre
 • Bank ID
 • 1881
 

Legal basis for the processing of personal data.

The EU Privacy Regulation (GDPR) requires a legal basis for processing your personal data.

Under article 6, section 1, of the GDPR, we process personal data based on the following legal grounds:

 • Your consent – GDPR art. 6 (1) a
  • In some cases, we process personal data about you with your consent. You may withdraw your consent at any time by contacting us at dpo@horde.app.

 • To enter or for the performance of our agreement with you – GDPR art. 6 (1) b
  • We process personal data about you when it is necessary to enter into or fulfill a contract with you, typically to deliver our services.

 • To comply with a legal obligation – GDPR art. 6 (1) c
  • Horde has a concession as a payment institution and is bound by legal obligations that require us to process personal data. This includes, for example, transaction monitoring and storage of transaction data in accordance with the anti-money laundering regulations.

 • For the purpose of our legitimate interest – GDPR art. 6 (1) f
  • We process personal data about you when it is necessary to protect our legitimate interest.

Why we process personal data.

We process data for the purposes listed:

 • Managing our customer relationship with you
 • Providing our services to you in accordance with our agreement
 • Customer due diligence and other legal requirements
 • To ensure information security in our services
 • Support
 • Troubleshooting and bug fixing
 • Product improvement and development of our services
 • Statistics and analysis
 • Marketing
 

For a more detailed description, please see the next section.

 • Contact information: used to create your user, manage the customer relationship and support if you contact us (GDPR art 6. b). After registration, your e-mail address is used to send useful information about how you can use our services (GDPR art. 6 f). If you have consented, your contact information will be used for newsletters and marketing inquiries (GDPR art. 6 a). Note that our support team also processes personal data that you provide when you contact customer service (GDPR art. 6 b).
 
 • Identification information: used to confirm your identity in a secure manner, i.e. with BankID (GDPR art. 6 b and c).
 
 • Technical information: for troubleshooting in cases of customer support if you contact us (GDPR art. 6 b). The information is also used for security purposes, statistics for improving our services and upon registration to create a unique ID associated with your user (GDPR art. 6 f).
 
 • Usage pattern: in the app is logged to ensure traceability, for customer support if you contact us and troubleshooting (GDPR art. 6 b). Your activity is also used for statistics and analysis, improvement and development of services (GDPR art. 6 f), to offer the most relevant services possible, including profiling, and marketing purposes depending on your settings (GDPR art. 6 a and f). This also applies to other information you supply us by using the application, i.e. your houshould finances or postal number. 
 
 • Quiz: Information about participation and answers is processed to deliver the «Quiz of the Week» (GDPR art. 6 b), as well for statistics and analysis, improvement and development of new services (GDPR art. 6 f).
 
 • Debt information: by consenting to Norsk Gjeldsinformasjon AS, your information can be disclosed for digital display in the app (GDPR art. 6 a). The consent has a duration of 12 months and can be withdrawn both in the app and on www.norskgjeld.no. We obtain updated information daily, which is used to show your debt data in the app, offer functions related to the debt service, as well as in connection with loan applications to our partner banks (GDPR art. 6 b). The debt information is also used for overall statistics and analysis, to offer you the most relevant services possible and for the development of new consumer tools and credit models (GDPR art. 6 f). If you apply for a loan or refinancing on the web, consent to Norwegian Debt Information will apply to a one-off sharing of your debt information that is used in connection with your loan application (GDPR art. 6 a and b).
 
 • Account information: by adding one or more payment accounts to the app, you give Horde access to your account information and transactions (GDPR art. 6 a). This is a prerequisite for being able to deliver our account and payment services with associated functions (GDPR art. 6 b). We ask for account information for the purposes set out here:
  • Account overview: see balance and transaction history under «My money»
  • Paymenst: transfer between your own accounts, pay off debt or service a friend’s loan
  • Personalized tips and advice based on your consumption
  • Statistics and analysis for improvement, development of new services and benchmarking: statistical data cannot be traced back to you, but makes it possible i.e to anonymously compare your consumption within a modeled group.
  • Comply with legal obligations, including money laundering regulations. If you no longer wish to give Horde access to your account information, you can easily remove your accounts by selecting «Edit accounts» and «Remove bank» under «My money» in the app. You can still use the app’s other services.
 • Deals: you will always find great deal offers in the app that Horde has negotiated. Recommended deals for you are based on overall profiling (GDPR art. 6. f) or adapted to your consumption, if you have consented (GDRP art. 6 a). If you do not want recommended deals based on consumption analysis, you can opt-out from your profile page.
 
 • Horde Rewards: Information about points rewarded and order history is processed in order to deliver the service (GDPR art. 6 b). Contact information is processed for the administration of your order (GDPR art. 6 b). It is necessary to share contact and address information with the postal carrier in order to deliver shipments as agreed (GDPR art. 6 b). To prevent abuse of this service, your phone number and that of the person you invite are stored as long as the recruit-a-friend function is active, even if you delete your user (GDPR art. 6 f).
 
 • Friend loan: when a friend loan is created, we store information about both the loan parties and the friend loan for traceability and to comply with legal obligations (GDPR art. 6 b and c). Note that your name, account number, phone number and any comments may be visible in the other party’s Horde app and transaction history.
 
 • Loan information: if you apply for a loan or refinancing through Horde we share the necessary information with our partner banks so that the banks can assess it. The loan application is sent to our partner banks with basic requirements that match your application (GDPR art. 6 b). Information provided in the loan application is also used for overall statistics and analysis of how the service is used and improvement and development of new services (GDPR art. 6 f). Horde can send you reminders about incomplete initiated loan applications and the like (GDPR art. 6 f). Horde and/or the bank can contact you via app, telephone, e-mail or SMS in connection with your loan application (GDPR art. 6 b and f).
 

We depend on the banks sharing information about loans granted through Horde so that you can see the status and more easily service the loan in the app (GDPR art. 6 b) and to calculate settlements with the bank (GDPR art. 6 f). The information is processed for this purpose until the loan is paid off or transferred – even if you no longer use the Horde app and/or have deleted your user. The banks carry out credit assessments of potential loan customers and are responsible for their processing of your personal data.

 • Public registries: Horde collects personal data from public registries, i.e. the National Population Register, when it is necessary to deliver the service or because the law requires it (GDPR art. 6 b and c).
 
 • Prevention and detection of criminal activity: Horde processes personal data to comply with statutory obligations, including the money laundering regulations (GDPR art. 6 c).
 

Marketing and profiling.

Depending on your choices, we may send marketing communications online, via email, push notification, or SMS with relevant news, tips, or offers from us and our partners. This includes both general and targeted marketing, including profiling.

Profiling is a compilation of information collected, for example, based on how you use the app or your finances. In cases where we use profiling, the processing is based on your consent or to protect our legitimate interest (GDPR art. 6 a and f).

We promote products and services through publishers that may link to Horde as an advertiser (affiliate). To track downloads from the landing page, the IP address, operating system, and unique code are stored (GDPR art. 6 f).

You can manage your marketing choices in the app settings.

 

Cookies and similar technologies.

We use cookies and similar technologies to obtain information about the use of our website. Read more about what kind of cookies we use and manage your consent on our website (https://horde.app/cookies).

We use tracking identifiers in the app to get usage information, optimize our services and measure the impact of marketing material. The tracking identifiers are generated using so-called SDK’s. It is not possible to disable these while using the app. Read more about our data processors under the section so named. See also the section for security about the requirements we set for our data processors.

 

Offers from third parties through Horde.

We facilitate offers on behalf of our partners (hereinafter «third party») in our channels that registered users of Horde have access to.

If you click on an offer for more information, you will sometimes be directed to an external landing page with the third party. We confirm that the click comes from Horde, but do not share personal information. This is to verify that the person is qualified for the offer and to calculate the settlement with the partner.

Sometimes you can enter into an agreement with the third party directly in the Horde app. You must then provide the necessary information, which we share with the third party along with the registered name, so that the agreement can be entered into.

In cases where you actively request to receive an offer from a third party, we share your contact information with the third party, which can then contact you via email, SMS, or phone. This is necessary for the third party to be able to give you the offer you have requested.

Please note that if you choose to take advantage of a specific offer through Horde, you always enter into an independent customer relationship with the third party, and their terms and privacy policies will apply.

 

Device permissions.

To provide some of our functionality, upon request we need the following device permissions:

 • Push notifications

By allowing push notifications, we can send notifications to your device. You choose whether you want to receive push notifications on the device’s settings. The push notifications will consist of automated messages based on your app usage, information about new features and products, or the like.

 • Contact list
Giving us ephemeral access to your contact list makes it easier to locate recipients for payments, i.e. when registering a friend loan in the app. We do not store your contact list.

 

Contact by email.

If you do not wish to receive communications from Horde, you can easily manage this in the app settings or through a link in the received email. However, this does not apply to communications with important and necessary user information, such as updates to our terms and privacy policy.

We use a service provider for the sending of emails and tracking of the recipient’s opening and clicks.

 

Sharing of data.


We do not share your personal data with others unless it follows explicitly from the agreement, you have expressly consented to it or if we are legally obliged to do so, i.e. if you request to receive an offer from a third party or when reporting to relevant auditing authorities.

 

Data retention.

We store your data until you delete your user, or as long as necessary for the purpose it was collected for. However, we may store your data for longer if it is required by law.

In some cases, data is anonymized so that it can no longer be linked an identity.

 

List of data processors

We use subcontractors who process data on our behalf:
 • Microsoft Ireland Ltd.
 • Google Inc.
 • Elasticsearch
 • Aiia
 • Freshworks Inc.
 • Twilio Inc.
 • Mailchimp
 • Sentry
 • Onetrust
 

Depending on your use of our services, a limited subset of these data processors apply.

The use of certain data processors means that Horde transfers personal data to countries outside of the EU, but only if the processing takes place in a country approved by the EU or based on the EU standard contractual clauses (SCC).

 

Security.

Your data is stored securely and encrypted in our databases. Communication between our endpoints is performed (where possible) on isolated network layers. We have implemented technical and organizational measures for information security, including strict access control.

Our sub-data processors are thoroughly assessed, and must be able to document satisfactory routines for privacy and information security through certifications, requirements for technology, or other relevant documentation.

 

Privacy rights.

If you wish to exercise your rights, we may ask you to confirm your identity by providing identification and/or providing further information about yourself. We do this to protect our users’ identities and ensure that any attempts at impersonation are handled accordingly.

We process your inquiry as soon as possible, and as a general rule within 30 days. In the case of special exceptions, complicated inquiries may lead to longer processing times, in which case you will be notified.

 • The right to be informed
 • The right of access
 • The right to rectification
 • The right to erasure
 • The right to restrict processing
 • The right to data portability
 • The right to object
 • Rights in relation to automated decision making and profiling
 

The Data Protection Officer (DPO) in Horde AS is Johan Haugland. If you have questions about your privacy rights, please contact our DPO at dpo@horde.app.

If you want to complain about our handling of your personal data, you can do so to the Norwegian Data Protection Authority (www.datatilsynet.no) or the national competent authority in your country. We encourage you to contact us first so that we can assist you with any questions or dissatisfactions.

You can read more about your rights on the Norwegian Data Protection Authority’s website:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Changes to the privacy policy.

Horde may change this privacy statement at any time without prior notice. If we make significant changes that will affect our processing of your personal data, you will be notified via the app, email, or push notifications. An updated version of the privacy statement is always available in the app and on our website.

 

Contact us.

Horde AS, org.nr. 921 695 322

Lars Hilles Gate 20A, 5008 Bergen

Norway

support@horde.app

Document updated at: 04.01.2023

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen

support@horde.no

Horde har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet og er medlem i Finans Norge.
© 2022 Horde AS. Alle rettigheter forbeholdt.

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen, Norway

© 2022 Horde AS. All rights reserved.