Meny

Brukervilkår.

Cookies og personvernerklæring

Disse brukervilkårene gjelder for deg som benytter en eller flere tjenester levert av Horde AS, org.nr. 921 695 322 («Horde», «vi», «vår») gjennom mobilapplikasjonen Horde («appen») og på web.

 

1. Om Horde

Horde er et norsk betalingsforetak under tilsyn av Finanstilsynet. Vi er også finansagent på vegne av utvalgte banker og følger Finanstilsynets retningslinjer for agenter.

Vårt mål er å gjøre deg til sjef i egen økonomi. For å oppnå dette tilbyr vi tjenester og funksjoner som er ment å forenkle hvordan du håndterer din privatøkonomi.

Avhengig av din bruk, kan enkelte tjenester eller funksjoner medføre kostnader fra Horde eller våre samarbeidspartnere. Dette blir da tydelig opplyst.

 

2. Avtaleinngåelse

Horde behandler personopplysninger om deg når du benytter våre tjenester. Se vår personvernerklæring for informasjon om hvilke opplysninger vi behandler, hvordan og hvorfor.

I tillegg til vilkårene i denne avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk rett. Partene i avtalen er deg som bruker Horde sine tjenester og Horde AS.

 

3. For å kunne benytte våre tjenester

For å kunne benytte våre tjenester må du som minimum:

  • Være minst 18 år

  • Ha en e-postadresse

  • Ha et norsk telefonnummer

  • Ha norsk BankID

  • Lese og godkjenne våre brukervilkår og personvernerklæring
 

Appen er tilgjengelig for nedlastning i App Store, Play Store og App Gallery.

Horde er ikke ansvarlig for eventuell ugyldighet som følge av manglende rettslig handleevne hos brukeren.

 

3.1 Registrere bruker

Før du kan benytte Horde-appen må du registrere deg som bruker. Dette gjør du ved å oppgi e-post og telefonnummer i appen, samt opprette PIN-kode. Koden er personlig og må ikke deles med andre. Du kan også aktivere og benytte biometri hvor det er mulig.

Første gang du bruker appen vil du av sikkerhetshensyn motta en SMS fra Horde med en kode som du oppgir i appen. For at du fullt ut skal kunne benytte appens funksjoner, spør vi deg videre om tilleggsinformasjon om deg og din økonomiske husholdning. Ønsker du ikke å oppgi dette, velg «hopp over».

Dersom du benytter våre tjenester på web, registrerer du deg ved å logge inn med BankID og en bruker blir opprettet i systemet.

 

4. Om tjenestene vi tilbyr

Her kan du lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr i appen og på web:

 
4.1 Lån og refinansiering (app og web)

Horde opptrer som finansagent på vegne av utvalgte banker, som betyr at du kan søke lån og refinansiering av gjeld med og uten sikkerhet i bolig.

Vi formidler lånesøknaden din til våre samarbeidsbanker. Du kan sammenligne mottatte lånetilbud og velge det du ønsker både i appen og på web. Du velger selv om du ønsker å akseptere eller avslå et mottatt lånetilbud.

Dersom du søker lån eller refinansiering via Horde, innebærer det at vi mottar og deler nødvendig informasjon med bankene. Ved å bruke tjenesten aksepterer du at Horde og/eller banken(e) som vurderer søknaden kan kontakte deg på oppgitt kontaktinformasjon (app, telefon, SMS eller e-post) i forbindelse med lånesøknaden.

Dersom du søker lån med en medlåntaker, er det ditt ansvar å påse at medlåntaker er informert om og godtar våre brukervilkår.

Merk at bankene kan ha grunnkrav som må være oppfylt for at lånesøknaden din skal bli vurdert, for eksempel en aldersgrense. Dersom du har fått avslag på en lånesøknad, kan du kontakte banken direkte for informasjon om begrunnelsen for avslaget.

Banken foretar kredittvurdering av potensielle lånekunder.

 
4.2 Gjeldsoversikt (app og web)

Horde samarbeider med gjeldsinformasjonsforetaket Norsk Gjeldsinformasjon AS for å vise deg oversikt over dine kredittkort, faktureringskort og forbrukslån. Ved å samtykke til gjeldsregisteret kan informasjon om din usikrede gjeld utleveres til Horde for digital visning.

Samtykket har en varighet på 12 måneder og kan trekkes tilbake både i appen og ved å logge inn på www.norskgjeld.no. Dersom du benytter våre tjenester på web i forbindelse med lånesøknad, vil et samtykke til gjeldsregisteret i forbindelse med lånesøknad kun innebære en engangs-deling av gjeldsinformasjon.

Tjenesten i appen gir deg oversikt over nåværende gjeldssituasjon, samt historisk gjelds- og renteutvikling (avhengig av tilgjengelig historikk). Flere funksjoner er under utvikling.

Gjeldsinformasjon hentet fra gjeldsregisteret er oppgitt av finansinstitusjonene. Horde er ikke ansvarlig for feil i din gjeldsinformasjon eller for hvordan du bruker informasjonen.

Merk at Horde kan sette begrensninger for antall ganger du kan oppdatere innenfor et gitt tidsrom.

 
4.3 Si opp kredittkort (app)

Dersom du har kredittkort du ikke lenger ønsker eller trenger, kan du si opp kredittkort gjennom appen ved å trykke «si opp kort». Appen genererer automatisk en oppsigelse som du på eget ansvar kan sende via e-post til den aktuelle banken. Dersom banken ikke godtar oppsigelse via e-post, vil du få opp et telefonnummer til den aktuelle banken.

Merk at dersom du har utestående gjeld på et oppsagt kredittkort, vil du få en sluttregning fra banken med hele det resterende beløpet.

 
4.4 Se kontoinformasjon og utføre betalinger (app)

Du må legge til en eller flere betalingskontoer i appen for å kunne benytte visse tjenester og funksjoner slik som «Mine penger» og betaling. Dette krever ditt eksplisitte samtykke.

Av sikkerhetshensyn krever funksjonaliteten at du verifiserer deg med BankID.

På din forespørsel kan Horde initiere betalinger fra kontoer som du har gitt Horde tilgang til. Dersom du ikke lenger ønsker å gi Horde tilgang til dine kontoer, kan du enkelt fjerne den eller de kontoene det gjelder ved å velge «Rediger kontoer» og «Fjern bank» under «Mine penger» i appen.

Horde kan ikke garantere at det er mulig å legge til betalingskontoer og utføre betalinger fra alle banker og er ikke ansvarlig for vilkår fastsatt av banken, måten banker gir tilgang til bankkontoer på eller eventuelle begrensninger, slik som beløpsgrenser satt av banken eller lignende.

Horde er ikke ansvarlig for feil som en bruker selv har gjort ved registrering av et betalingsoppdrag. Eksempler på dette kan være feil mottaker, feil beløp, feil KID, feil forfallsdato eller lignende.

Horde kan avvise et betalingsoppdrag dersom gjennomføringen av oppdraget vil medføre brudd på lovbestemte eller avtalefestede vilkår. Dersom det for eksempel er manglende dekning på konto, mistanke om bedrageri, misbruk eller hvitvasking av penger, vil Horde avvise betalingsoppdraget.

Horde kan hente din kontoinformasjon opp til fire ganger om dagen.

 
4.5 Gjøremål (app)

Du vil jevnlig se generelle eller tilpassede tips og gjøremål i appen. Disse består av nyttig informasjon, motivasjon eller andre tips du kan gjøre med bakgrunn i din økonomi.

Du kan velge å gjennomføre et gjøremål eller klikke det bort. Hvor hyppig kortene fornyes kan variere.

Dersom du ikke ønsker å motta gjøremål via notifikasjoner kan du skru av dette på telefonen. Det er ikke mulig å skru av gjøremålene i appen.

 
4.6 Horde poeng og Rewards (app)

4.6.1 Poeng

Som registrert bruker av Horde får du poeng for å utføre ulike aktiviteter i appen. Opptjening av Horde-poeng er gratis, men kvalifiserende handlinger må gjennomføres. Poengene kan byttes inn i premier eller andre fordeler i Horde Rewards og er ment som belønning til aktive brukere.

Horde-poeng er personlige og kan ikke overføres, deles eller benyttes av andre. Poengene kan kun brukes i Horde Rewards via appen og kan ikke byttes inn i penger.

Ubrukte poeng har en varighet på 24 måneder og vil etter dette nullstilles. Dersom du på noe tidspunkt sletter din bruker, slettes også opptjente poeng.

Horde forbeholder seg retten til å gjennomføre retting av poengsaldo dersom tekniske feil, brukerfeil, leverandørfeil, lagerfeil eller lignende har påvirket poengsystemet.

Horde kan etter eget skjønn korrigere eller slette noen eller alle dine poeng ved mistanke om misbruk, svindel, bedrageri, «gaming» av funksjonalitet eller lignende.

Det er ikke mulig å få poeng ved å verve sitt eget telefonnummer, verve den samme personen flere ganger, opprette flere personlige brukere eller lignende.

Horde kan uten varsel endre vilkårene for Horde-poeng og Rewards. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å fjerne, legge til eller endre poenggivende aktiviteter, satsene for opptjening av poeng, satsene for produkter i Rewards, samt produktutvalget.

Spørsmål som gjelder deltakelse, opptjening av poeng, svindel, misbruk o.l. løses av Horde og etter Horde sitt skjønn.

 

4.6.2 Rewards

Horde tar forbehold om at feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser, lagerstatus eller annen informasjon kan forekomme.

Du er ansvarlig for å oppgi riktig mottakeradresse i forbindelse med en bestilling. Mottakeradressen må være i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen).

Horde kan ikke holdes ansvarlig dersom forsendelser er forsinket som følge av forhold hos tredjeparter, fraktselskaper e.l., eller ved feil eller mangler på produkt levert fra en tredjepart.

Dersom det oppstår en situasjon som ville gjøre det umulig eller urimelig tyngende for Horde å oppfylle sine forpliktelser på grunn av omstendigheter utenfor Horde sin kontroll, opphører Horde sine forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer (force majeure).

 

4.6.3 Levering, retur og reklamasjon

For praktisk informasjon om Horde-poeng og bestilte Rewards-premier, se vår informasjonsside: https://horde.app/faq/

 
4.7 Tilbud fra tredjeparter gjennom Horde (app)

Som registrert bruker av Horde får du tilgang til utvalgte tilbud på produkter og tjenester fra utvalgte partnere (heretter «tredjepart»), for eksempel relatert til mobil eller forsikring.

Ved å bruke tjenesten, aksepterer du at Horde deler kontaktinformasjonen din med den aktuelle tredjeparten i de tilfellene du aktivt ber om å motta et tilbud. Tredjeparten kan da kontakte deg for å gi deg et tilbud via e-post, telefon eller SMS. Du velger selv om du ønsker å akseptere et mottatt tilbud eller ikke.

I de tilfeller du aktivt velger å inngå et kundeforhold med en tredjepart direkte i Horde- appen, aksepterer du at vi deler informasjonen du oppgir i den forbindelse, som er nødvendig for å inngå avtalen med tredjeparten.

Dersom du velger å benytte deg av et tilbud fra en tredjepart via Horde, inngår du alltid et kundeforhold med den aktuelle tredjeparten. Horde er ikke part i eventuelle avtaler som inngås mellom deg og en tredjepart som du har kommet i kontakt med ved å bruke våre tjenester, og vi kan ikke holdes ansvarlig for kontraktsbrudd, tap, skader eller lignende som måtte oppstå i forbindelse med tjenester du kjøper fra tredjeparter.

 
4.8 Vennelån (app)

Du kan registrere og administrere private låneavtaler med venner og familie i appen.

Tjenesten er ikke en kommersiell markedsplass, men et verktøy for brukere som kjenner hverandre og som ønsker å administrere private låneavtaler på en praktisk og oversiktlig måte. Tjenesten kan utelukkende benyttes for personlige, ikke-kommersielle og legitime formål.

Horde kan til enhver tid innføre begrensninger på bruken av tjenesten.

Horde er ikke part i låneavtalen. Låneavtalens parter er långiver (den som gir lån) og låntaker (den som får lån) og partene er fullt ut ansvarlige for lånets betingelser og innhold. Horde tilbyr ikke noen form for rådgivning eller anbefalinger.

Begge parter må godkjenne låneavtalen med pinkode eller biometri før lånet kan registreres i appen. Dersom en av partene ikke har lastet ned appen eller har skrudd av notifications, kan forespørsler tilknyttet vennelån sendes via SMS. Når lånet er registrert, er låneavtalen tilgjengelig for långiver og låntaker i Horde-appen.

Horde gjennomfører ikke kredittsjekk av avtalepartene og kan på ingen måte garantere for en parts betalingsevne eller betalingsvilje. Horde er ikke ansvarlig for noen av avtalepartene for noen forhold tilknyttet et vennelån og påtar seg ikke ansvar for avtalens innhold eller at partene etterlever den.

Dersom det foretas betalinger eller endringer tilknyttet et vennelån utenfor appen, må slike betalinger eller endringer manuelt registreres i appen for at den skal gi en oppdatert og korrekt status.

Ved å benytte tjenesten, aksepterer du at visse personopplysninger slik som navn, telefonnummer, kontonummer og eventuelle kommentarer tilknyttet vennelånet er tilgjengelig for den andre parten. Du aksepterer videre at dersom du sletter et vennelån, sletter din bruker eller lignende, har Horde rett til å utlevere informasjon om vennelånet til den andre parten, herunder informere om at en bruker tilknyttet vennelånet ikke lenger er aktiv.

Merk at det alltid er viktig å tenke seg nøye om før inngåelse av en privat låneavtale. Lån bare bort penger til mennesker du stoler på og som du vet har økonomi til å betale tilbake.

Horde er ikke erstatningsansvarlig ved teknisk svikt, andre feil, misbruk av vennelånstjenesten eller lignende som påvirker låneforholdet mellom partene.

 
4.8.1 Gebyr

Dersom du ønsker å aktivere visse funksjoner tilknyttet et vennelån, inkludert betaling, tilkommer et gebyr basert på lånebeløpet og lånets varighet. Gebyret beregnes ved opprettelsen av lånet og før lånet godkjennes.

Enkelte funksjoner, for eksempel utsettelse av låneperioden, kan medføre et ytterligere gebyr, da antall betalinger tilknyttet lånet vil øke.

Merk at dersom du senere velger å slette et vennelån, slette brukeren din, ikke lenger bruke vennelånstjenesten eller lignende, vil det ikke påvirke allerede betalte gebyrer. Det samme gjelder dersom et vennelån nedbetales før tiden, eller betalinger eller endringer gjennomføres utenfor appen.

 
4.9 Ukens pengequiz (app)

Hver uke kan du delta på Ukens Pengequiz i appen. Den er ment å spørre våre brukere om økonom og andre samfunnsnyttige tema på en morsom og lærerik måte. Det er gratis å delta.

For hvert riktige svar, får du 10 Horde-poeng. Oppnår du en “streak” (tre riktige svar på rad eller mer), får du 20 Horde-poeng.

Horde kan når som helst endre konkurransevilkår eller premiering.

 
4.10 Produktinformasjon (app)

Appen henter produktinformasjon fra Finansportalen, en tjeneste fra Forbrukerrådet, slik at du enkelt kan se ytterligere gebyrer, fordeler og betingelser for ulike kredittkort og forbrukslån (www.finansportalen.no).

Produktinformasjonen oppdateres en gang om dagen. Horde er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller for hvordan du bruker informasjonen.

 
4.11 Vurdere fordeler (app)

Du kan gi din vurdering av kundeservice og andre fordeler tilhørende kredittkort du har i appen. Dine vurderinger benyttes for å danne et grunnlag av tilbakemeldinger fra våre brukere som igjen kan hjelpe andre.

 

5. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv. Din registrerte bruker og PIN-kode er personlig og skal ikke brukes av eller deles med andre.

Hvordan du bruker våre tjenester, og hvordan du bruker informasjonen du har fått ved å bruke våre tjenester, er ditt ansvar og på egen risiko.

Du skal ikke forsøke å hacke eller bruke Horde sine tjenester på en måte som skader eller forstyrrer våre systemer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, endring, dekompilering, modifisering, helt eller delvis kopiering av programvare eller lignende.

Dersom vi oppdager at du på noen måte misbruker våre tjenester, i strid med tjenestens formål eller i forbindelse med straffbare handlinger, kan vi stoppe din tilgang til visse funksjoner midlertidig eller permanent og/eller stenge din bruker med umiddelbar virkning.

Du er selv ansvarlig for at det blir oppgitt korrekt mottaker, beløp og lignende ved betalingstransaksjoner.

Hvis du mener Horde har gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du umiddelbart melde fra til oss på support@horde.app eller via telefon: +47 55 90 29 00 (08:00-18:00). Det samme gjelder dersom du mister eller blir frastjålet din mobiltelefon, eller på annen måte har mistanke om uberettiget bruk. Så snart vi mottar slik melding, vil vi sperre din app-bruker inntil videre.

Du er selv ansvarlig for inntil 450 kroner for tap ved ikke godkjente betalingstransaksjoner som skyldes tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument, inkludert Horde, med mindre du i forkant ikke kunne ha oppdaget tapet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelsen og heller ikke har opptrådt svikaktig.

Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser etter denne avtalen, er du selv ansvarlig for inntil 12 000 kroner. Skyldes tapet at du forsettlig har misligholdt dine forpliktelser og du måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at betalingsinstrumentet kunne bli misbrukt, må du bære hele tapet.

Med mindre du har opptrådt svikaktig, svarer du ikke for tap som oppstår etter at du har varslet Horde, når plikten til å tilrettelegge for varsling er misligholdt eller når det ikke ble krevd sterk kundeautentisering.

Ditt ansvar kan på nærmere vilkår lempes etter finansavtaleloven § 4-31.

 

6. Horde sitt ansvar

Horde kan ikke garantere at våre tjenester er tilgjengelige eller feilfrie til enhver tid. Dersom det oppstår bugs, tekniske feil, nedetid hos Horde, nedetid hos en tjenesteleverandør, eller andre forstyrrelser i våre tjenester, vil vi forsøke å rette dette så snart som mulig.

Noen av våre funksjoner eller tjenester inkluderer tjenester levert av en tredjepart. Horde kan ikke holdes ansvarlig for tjenester, produkter, råd, løsninger eller lignende som en tredjepart leverer til deg i forbindelse med våre tjenester.

Horde skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i appen.

Horde er ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger kunden ikke har godkjent, forutsatt at vilkårene i finansavtaleloven er oppfylt.

Horde er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at vi har mottatt melding om, og bruk av appen er sperret. Dersom kunden ikke har hatt mulighet til å sperre appen på grunn av forhold hos Horde, vil Horde være ansvarlig for tap som har oppstått grunnet manglende sperring.

 

7. Kundekontroll

Horde har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundetiltak og foreta risikovurderinger ved etablering av nye kundeforhold og i løpet av kundeforholdet. Dette kan inkludere undersøkelser om deg og din bruk av våre tjenester. Hvis Horde krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av appen, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundetiltak, eller at tilfredsstillende kundetiltak ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Horde heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

8. Endringer

Disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring kan bli oppdatert på et senere tidspunkt etter hvert som vi lanserer nye funksjoner og tjenester. Ved større endringer vil du få beskjed om dette. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på nettsiden.

 

9. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at avtalen inngås på elektronisk medium og at endringer i avtalen kan inngås på samme måte. Du aksepterer videre at Horde kan kommunisere med deg i appen eller til det telefonnummer eller den e-post adresse du har oppgitt til Horde.

Basert på din aktivitet og finansielle data kan Horde sende deg økonomiske tips, anbefalinger og personaliserte råd i appen.

 

10. Tvisteløsning

Dersom du ønsker å sende oss en klage, kan du gjøre dette på support@horde.no.

Ved en eventuell tvist mellom deg som kunde og Horde, kan du bringe saken videre til Finansklagenemda dersom du ikke er fornøyd med vår håndtering av saken. Henvendelser til Finansklagenemda sendes via minsak.fink.no.

Versjon: 2.6.1
Sist oppdatert: 15.02.2023

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen

support@horde.no

Horde har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet og er medlem i Finans Norge.
© 2022 Horde AS. Alle rettigheter forbeholdt.

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen, Norway

© 2022 Horde AS. All rights reserved.