Menu

Gebruiksvoorwaarden.

Cookies en persoonsgegevens
 

1. In het algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Horde AS, inclusief de Horde website en mobiele applicatie (de "diensten"). "Horde", "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Horde AS (org.nr. 921 695 322, Lars Hilles Gate 20A, 5008 Bergen, Noorwegen).Voordat je onze diensten kunt gebruiken, moet je deze gebruiksvoorwaarden accepteren, je registreren als gebruiker en de rechtsbevoegdheid hebben om een overeenkomst aan te gaan. Zie onze privacy verklaring voor informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken. De gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring vormen onze overeenkomst met u. Naast de voorwaarden van deze overeenkomst is de toepasselijke wetgeving van toepassing.Registreren als gebruiker is gratis, en u kunt uw profiel te allen tijde verwijderen. Bepaalde betalingsfuncties zijn alleen beschikbaar na een overeengekomen vergoeding, die wordt meegedeeld wanneer u deze functies wilt gebruiken.U vindt altijd de laatste versie van onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring via de app en onze website.

 

2. Horde is een erkend betalingsbedrijf

Horde AS is een Noorse betalingsinstelling met een vergunning van de Financiële Toezichthoudende Autoriteit van Noorwegen.

In sommige landen leveren wij betalingsdiensten aan u door gebruik te maken van onze Noorse licentie (passporting), in andere landen worden de betalingsdiensten in onze app aan u geleverd door een gelicentieerde derde partij.

Uw financiële gegevens worden veilig en rechtmatig behandeld, ongeacht het land waar u woont.

 

3. Registreren als gebruiker

Bij het aanmaken van een gebruikersprofiel in de app moet u uw e-mailadres en telefoonnummer invullen en een persoonlijke pincode aanmaken. De persoonlijke pincode moet vertrouwelijk zijn en mag nooit met iemand worden gedeeld. Ook kunt u waar mogelijk biometrie activeren en gebruiken.

Als veiligheidsmaatregel ontvang je bij registratie een SMS van Horde om je telefoonnummer te verifiëren.

 

4. App functies

4.1. Mijn geld (Rekeningoverzicht en betalingsinitiatie)

Je kunt je betaalrekeningen toevoegen, onderling geld overmaken en direct in de Horde-app betalingen doen voor vriendenleningen.

Toegang tot uw accountgegevens vereist uw uitdrukkelijke toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Horde en elke derde partij in verband met onze diensten zal nooit uw geld vasthouden en zal alleen een betaling initiëren op uw verzoek, die uw bank vervolgens uitvoert.

Wij kunnen niet garanderen dat het mogelijk is om uw rekening aan te sluiten en betalingen te initiëren met betrekking tot alle financiële instellingen in uw land. Verder hebben wij geen invloed op en zijn wij niet aansprakelijk voor de voorwaarden die de banken stellen, de manier waarop banken toegang verlenen tot bankrekeningen en voor andere mogelijke beperkingen, zoals bedraglimieten en dergelijke.

 

4.2. Vriendinnenlening

U kunt in de app particuliere leenovereenkomsten met vrienden en familie registreren en beheren.

De dienst is geen commerciële marktplaats, maar bedoeld voor gebruikers die elkaar kennen en gemakkelijk privé leenovereenkomsten willen beheren. U kunt de vriendenleenservice alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële en legitieme doeleinden.

Horde is geen partij bij de leenovereenkomst en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken met betrekking tot de lening. De partijen in de leenovereenkomst zijn de kredietgever en de kredietnemer, die als enige verantwoordelijk zijn voor alle zaken met betrekking tot de lening, inclusief de voorwaarden van de lening.

Om ongewenst gebruik te voorkomen kan Horde echter te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beperkingen opleggen aan het gebruik van de dienst.

Beide partijen moeten de leenovereenkomst goedkeuren met biometrie of persoonlijke pincode voordat deze succesvol kan worden geregistreerd in de app. Als een van de partijen de Horde-app niet heeft of notificaties heeft uitgeschakeld, kunnen verzoeken met betrekking tot de vriendenlening via sms worden verstuurd.

Als u betalingen of wijzigingen in verband met een vriendleningovereenkomst buiten de app om verricht, moet u dergelijke betalingen of wijzigingen handmatig in de app registreren, zodat deze een bijgewerkte en correcte status geeft.

Horde voert geen kredietcontroles uit op de partijen en kan op geen enkele wijze garanderen dat een partij financieel in staat of bereid is om de lening terug te betalen. Horde is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een vriend lening overeenkomst of dat de partijen deze nakomen.

Door gebruik te maken van de dienst accepteert u dat bepaalde persoonlijke informatie, zoals uw naam, telefoonnummer, rekeningnummer en opmerkingen verbonden aan de vriendenlening, kunnen worden getoond aan de gebruiker waarmee u een vriendenlening overeenkomst aangaat. Je accepteert verder dat als je de vriendenlening, je gebruiker, of dergelijke verwijdert, Horde het recht heeft om informatie over de specifieke vriendenlening aan de andere partij bekend te maken, inclusief dat de gebruiker verbonden aan de vriendenlening niet langer actief is.

Zie onze FAQ voor meer informatie over de vriendendienst en hoe deze werkt.

 

4.2.1. Fee

Als je betaalfuncties wilt activeren in verband met een vriendenlening, brengt Horde kosten in rekening op basis van het totale leenbedrag en de looptijd van de specifieke lening. De kosten worden berekend en zijn zichtbaar bij het opzetten van de leenovereenkomst en voor goedkeuring.

Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld als u de looptijd van de lening wilt verlengen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, aangezien het aantal betalingen op de vriendenlening zal toenemen.

Merk op dat als u later besluit om de vriendenlening te verwijderen, uw gebruiker te verwijderen, geen gebruik meer te maken van de vriendenlening service en dergelijke; dit zal geen invloed hebben op reeds betaalde vergoedingen. Hetzelfde geldt voor vervroegde aflossingen en betalingen of wijzigingen die buiten de app zijn aangebracht.

Horde heeft het recht om de kostenstructuur te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De tariefstructuur kan variëren in verschillende markten.

 

4.3 Actiekaarten

Wij informeren u over relevante gebeurtenissen in de app, bijvoorbeeld wanneer iemand u een verzoek heeft gestuurd in verband met een vriendenlening.

 

5. Beveiliging

Wij slaan uw gegevens veilig op in onze database. De communicatie tussen onze eindpunten is gecodeerd op geïsoleerde netwerklagen. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen voor informatiebeveiliging, waaronder een strikte toegangscontrole voor intern en extern personeel.

Onze partners en subverwerkers worden grondig beoordeeld en moeten bevredigende routines voor privacy en informatiebeveiliging documenteren door middel van certificeringen, technologievereisten of andere relevante documentatie.

Wij raden u ten zeerste aan hoge veiligheidsnormen op uw apparaat te handhaven.

 

6. Uw verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en bijgewerkte informatie en voor het strikt vertrouwelijk houden van uw persoonlijke pincode.

In geval van verlies of diefstal van uw mobiele apparaat, misbruik van uw gebruikersprofiel of een vermoeden van misbruik, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Horde via support@horde.app, of bel +47 55 90 29 00.

Hoe u onze diensten gebruikt en hoe u informatie gebruikt of handelt naar aanleiding van het gebruik van onze diensten is uw verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Door onze diensten te gebruiken, stemt u ermee in onze software niet geheel of gedeeltelijk te onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, wijzigen of kopiëren. U stemt er ook mee in niet te proberen toegang te krijgen tot andere gebruikersaccounts dan uw eigen account, u voor te doen als andere gebruikers of gebruikersaccounts, of gegevens tussen eindpunten te wijzigen of te onderscheppen, ongeacht de oorsprong van onze diensten.

 

7. Onze verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Horde is niet aansprakelijk voor financiële en niet-financiële gevolgen en verliezen in geval van overmacht. Voorbeelden van dergelijke onverwachte en buitengewone omstandigheden zijn oorlog, terrorisme, natuurrampen, cyberaanvallen, malware, crashes in communicatiesystemen, overmacht van onderaannemers en andere onvoorziene gebeurtenissen die Horde redelijkerwijs niet kon voorspellen of vermijden.

Sommige functies, zoals "Mijn geld", omvatten diensten geleverd door een derde partij. Horde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, producten, advies, oplossingen, of dergelijke, die een derde partij aan u levert in verband met onze diensten of die zij anderszins aan u leveren.

Wij kunnen niet te allen tijde een foutloos gebruik van onze diensten garanderen. Indien zich in onze diensten bugs, fouten, storingen, verwijdering van functionaliteit of soortgelijke onderbrekingen voordoen, zullen wij trachten deze zo snel mogelijk te verhelpen. Toch kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

8. Klantenonderzoek

Horde kan, in sommige landen, wettelijk verplicht zijn om customer due diligence uit te voeren en risico beoordelingen uit te voeren bij het aangaan van en tijdens een klantrelatie. Indien nodig, om ons in staat te stellen een bevredigend klantenonderzoek uit te voeren, moet u ons op ons verzoek relevante informatie verstrekken.

 

9. Elektronische communicatie

Door het aangaan van deze overeenkomst accepteert u dat de overeenkomst op een elektronisch medium wordt aangegaan en dat eventuele wijzigingen in de overeenkomst op dezelfde manier kunnen worden doorgevoerd. U accepteert verder dat Horde u te allen tijde kan benaderen over belangrijke informatie via de app, website of e-mail, bijvoorbeeld met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden of beveiligingszaken.

Voor andere vragen kan Horde contact met u opnemen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij bieden u functionaliteit om uw voorkeuren voor bepaalde soorten communicatie af te stemmen in de app of via een link in een ontvangen e-mail van ons.

 

10. Beëindiging

Als u uw gebruiker wilt verwijderen, kunt u dat gemakkelijk doen in de app.

Horde kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving onze overeenkomst met jou beëindigen en, indien nodig, je profiel bevriezen, blokkeren of/en verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we ongepaste of illegale activiteiten van welke aard dan ook ontdekken in verband met je profiel.

Als u uw profiel verwijdert, worden de gegevens die aan u als gebruiker verbonden zijn, permanent verwijderd of geanonimiseerd.

 

11. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Horde kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn via de app en onze website. Je wordt over belangrijke wijzigingen geïnformeerd via de app, e-mail of pushmeldingen.

Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, kunt u uw gebruiker verwijderen via de app of door contact met ons op te nemen via support@horde.app.

 

12. Contact

We horen graag van u! Neem contact met ons op door te mailen naar support@horde.app of gebruik ons chat/contactformulier (binnenkort beschikbaar) op de website. Ons support team zal uw verzoek zo snel mogelijk behandelen.

Ons support team communiceert en beantwoordt alleen verzoeken in het Engels. Verzoeken in andere talen dan Engels en Noors krijgen geen prioriteit.

Bekijk onze FAQ als u feedback of vragen heeft over onze diensten.

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen, Noorwegen

support@horde.app

Horde heeft een vergunning als betalingsinstelling van Finanstilsynet en is lid van Finans Norge.

© 2022 Horde AS. Alle rechten voorbehouden

Lars Hilles gate 20A, 5008 Bergen, Noorwegen

© 2022 Horde AS. Alle rechten voorbehouden.